Positivt Ledarskap

       Är ett företag med lång erfarenhet av kompetensutveckling

 med syfte att utveckla ett ledarskap som:

Ø  stärker individens självkänsla och tron på sina förmågor och kompetenser

Ø  först och främst lägger fokus på individens/gruppens starka sidor

Ø  stimulerar en positiv stämning och arbetsglädje i arbetslaget/hemmet

Detta görs genom kompetenutveckling – processledning - teamcoaching

 

Birgitta Månsson