Välkommen till Positivt Ledarskap

       Kompetensutveckling  Teamcoaching  Processledning

Ett Positivt Ledarskap utvecklar värdegrund & självkänsla

 

 

Nyheter:

 

Under 2016 finns det begränsade möjligheter att

tacka ja till alla uppdragsförfrågningar,

då jag fortsätter mitt uppdrag i Malmö Stad.

Jag kommer inte att prioritera uppdateringar här på

hemsidan, så ring eller maila mig om du har frågor

om verksamheten.

Birgitta

 

 

Augusti 2015, Ny upplaga av boken,

Entreprenöriellt lärande i förskolan

52 sidor med inspiration, exempel och reflektionsfrågor.

Länk till mer info.

 

 

Sedan juni-14 arbetar jag deltid i Malmö Stad, som

processledare i ett pilotprojekt med avslut dec. 2015.

Verksamheten i företaget fortsätter J, även om jag

inte prioriterar uppdateringar här på hemsidan.

Välkommen att höra av dig!

Birgitta

 

 

Förskola, arbetsliv och framtidstro

– ett inspirationshäfte som arbetats fram i samverkan

 med Nätverket Entreprenörskap i Skånska förskolor.

Länk till inspirationshäftet

 

20 november 2014  Barnkonventionen 25 år!

Länk till ett inspirationsmaterial för pedagoger

I grundskolan.

 

Nu är den här!

Boken Entreprenöriellt lärande i förskolan

52 sidor med inspiration, exempel och reflektionsfrågor.

Länk till mer info.

 

 

Nu kör vi en repris på höstens uppskattade utbildningsdag

DEN ENTREPRENÖRIELLA FÖRSKOLAN, som jag

gjorde i samarbete med Håkan Kihlström. www.elip.se

Länk till inbjudan 11 mars 2014

 

Några av deltagarnas kommentarer efter höstens utbildningsdag:

”Värdefullt att få ord på och se sammanhang på vad vi gör i förskolan”

”Superinspirerande – lättsamt – konkret – roligt - Vill ha mer! ”

”Bra mix av teori och praktik”

”Känner att man vill gå hem direkt och sätta igång”

 

Välkommen med din anmälan!

GOTT NYTT 2014!

 

DEN ENTREPRENÖRIELLA FÖRSKOLAN

för dig som är förskolechef eller utvecklingsledare

13 november 2013 i Malmö

 

Under min projektanställning i ENTRIS 2.0 träffade jag Håkan Kihlström

www.elip.se som höll i projektets uppskattade teknikutbildningar för

förskolan. Nu gör vi en heldag tillsammans där teori, praktik,

inspiration och energi utlovas. 

 

VÄLKOMMEN med din anmälan!

Länk till inbjudan

 

Birgitta

 

 

PL kan nu erbjuda utbildningar till förskolor/skolor:

Som man frågar får man svar -Utveckla ditt coachande förhållningsätt

Entreprenörskap i förskolan

Att vara medarbetare i en entreprenöriell förskola/skola

 

Kursen Att må bra på jobbet – kurs i medarbetarskap har arbetats om

och passar på alla arbetsplatser.

 

Observation med feedback – kommer också att erbjudas.

22 förskoleavdelningar har testat detta under våren.

3 – 4 timmars observation följt av 1,5 timmes feedback

till arbetslaget. Enligt pedagogerna har det gett ny inspiration,

arbetsglädje och en känsla av ökad professionalism.

 

 

GOTT NYTT 2013! 

 

 

I juni 2013 slutar min deltids projektanställning som processledare på

Kommunförbundet Skånes ENTRIS 2.0 projekt. I detta skolutvecklingsprojekt om

 entreprenöriellt lärande, har jag bl.a. varit kursledare för drygt 700 pedagoger

 som genomgått utbildningen Att må bra på jobbet. Uppdraget innebär också

coaching och processledning på individ-, arbetslags- och arbetsplatsnivå. 

Jag har också fått möjlighet att gå kursen FN:s konvention om barnets rättigheter

 i teori och svensk praktik.  Dessa nya erfarenheter och kunskaper tar jag med mig

för att utveckla och fördjupa Positivt Ledarskaps utbildningsutbud framöver.

/ Birgitta

 

Första utbildningen i Medarbetarskap & Teambuilding är avslutad,

och deltagarnas reflektioner kan läsas här på länken.

 

En helt ny föresläsning -  Vad är coaching? – och hur det coachande förhållningsättet

kan användas i mentorsamtalet, och i mötet med eleven.

Premiär i september för 100-talet gymnasielärare. 

 

Nu är det dags för den traditionella ”vår” föreläsningen Självkänsla & Gränssättning,

På Kockums i Malmö. Få kompetensutveckling, inspiration, bekräftelse och praktiska tips.

En föreläsning för föräldrar och för dig som arbetar med barn och unga. Om ledarskap,

Kommunikation, respekt, förtroendefulla relationer, kommunikation, barns självkänsla

och så det där med gränssättningen. Anmälan krävs och det brukar bli fullsatt!

Den 3 maj 2012  kl. 18 – 21  VÄLKOMMEN! Länk till inbjudan

 

 

 

Positivt Ledarskap erbjuder ny kurs i medarbetarskap och teamcoaching,

för arbetsgrupper och arbetslag.

Länk till mer information.

 

Boka höstens kompetensutveckling redan nu.

Ett Positivt Ledarskap utvecklar värdegrund och självkänsla.

Föreläsningar för föräldrar, skol- och förskolepersonal samt arbetsmaterial för elevgrupper.

Länk till boka tidigt priser.

 

Artikel om föräldrasamverkan

Fokus Förskola har uppmärksammat PL:s diskussionsmaterial i sitt senaste nummer.

Personalen på Förskolan Skutan, som utbildades 2008, berättar om sitt arbete.

Länk till artikeln

 

Samarbete med Malmö Stad

Sedan 2006 har Positivt Ledarskap utbildat personal vid 17 förskolor.

Utvärderingar och erfarenheter från utbildningsinsatserna

har nu sammanställts. Länk till sammanställningen

 

Personalen vid tre förskolor i Lund

påbörjade utbildning i augusti -10 med avslut i mars -11.

Då hade avdelningarna haft sina föräldramöten och provat diskussionsmaterialet.

Länk till kommentarer om utbildningen

 

Självkänsla och värdegrund i centrum

Höstens värdegrundsutbildning för personal vid 7 förskolor i

Malmö är nu utvärderad. Länk till utvärderingen

 

Föreläsningar i Malmö och Lund våren 2011

Positiv Självkänsla & Effektiv gränssättning

Få kompetensutveckling, inspiration och praktiska tips.

En föreläsning för föräldrar och för dig som arbetar med barn. Om ledarskap,

förtroendefulla relationer, kommunikation, respekt och barns självkänsla och

gränssättning. Anmälan krävs. Länk till inbjudan

 

TACK! TACK! TACK! Till alla som deltog på konferensen den 8/12

Speciellt tack till rektor och pedagoger som medverkade i programpunkten praktiska

erfarenheter. Era iakttagelser är ovärderliga för P.L.

”Det är roligare att gå till jobbet, Vi känner oss mer professionella,

Vi har det lugnare i barngruppen, Vi är tydligare mot varandra i arbetslaget

Vi har färre sjukskrivningar” Vilken feedback!

Glöm inte att det är ni själva som gjort jobbet!

 

 

OBS! Ny lokal p.g.a. det stora intresset, den 8 december, Hotel Hilton Triangeln.

Textruta: FULLT!Den 8 december arrangerar Malmö stad konferensen:

Självkänsla, värdegrund och föräldrasamverkan

       - en utbildningsinsats för förskolan -               Länk till inbjudan

Konferensen riktar sig till bl.a. förskolechefer, och rektorer, folkhälsoplanerare,

Positivt Ledarskap medverkar och informerar om utbildningsinsatserna

”Självkänsla och värdegrund i centrum” och diskussionsmaterialet ”Förskoleföräldrar”

 

Självkänsla & Värdegrund i Centrum är en utbildning

riktad till förskolepersonal som görs i Stadsdelen Centrum i Malmö i höst.

7 förskolor medverkar. Utbildningen omfattar 5 tillfällen / utbildningsgrupp.

Utbildningsinsatsen görs i samarbete med Malmö Stad avd för trygghet och säkerhet.

 

Utbildningarna runt diskussionsmaterialetFörskoleföräldrar” fortsätter på

 ytterligare en förskola i Husie samt tre förskolor i Lund.

 

Så här har personalen på Bäckagårds förskola, Husie upplevt vårens utbildningsinsats.

Länk till kommentarer

 

Textruta: FULLBOKATFöreläsning om Positiv självkänsla och effektiv gränssättning 20 maj kl. 18 – 21 i Malmö

Få kompetensutveckling, inspiration, bekräftelse och praktiska tips.

En föreläsning för föräldrar och för dig som arbetar med barn.  Om. ledarskap,

förtroendefulla relationer, kommunikation, respekt, barnets självkänsla och gränssättning

Äntligen! en föreläsning öppen för alla intresserade. Anmälan krävs.   Länk till inbjudan

 

Vill du ha en personlig mentor i din föräldraroll? Länk till mer info.

 

Positivt Ledarskap medverkar i inspirationskonferensen ”Hälsa lärande och trygghet” under våren.

Konferensen riktar sig till skolledare för skolår F-6, samt kommunernas utvecklingsledare.

Arrangörer är Kommunförbundet Skåne, Hitta stilen samt Region Skåne.

Länk till inbjudan ”Hälsa lärande och trygghet” i Kristianstad  27 april

Länk till inbjudan  ”Hälsa lärande och trygghet” i Ängelholm 6 maj

 

 

Positiv självkänsla och positivt ledarskap i förskola och skola, en heldagsföreläsning den 20 april i Eslöv.

arrangerad av kommunförbundet Skåne. Länk till inbjudan

 

Utbildning för förskolepersonal i diskussionsmaterialet Förskoleföräldrar, på Bäckagårdsförskola, Husie är i gång för fullt

och utbildningen på Pilängensförskola, Limhamn är precis avslutad.

Länk till personalens kommentarer

 

Kursmaterialet om Idrottsföräldrar som tagits fram av Positivt Ledarskap, för SISU Idrottsutbildarna Skånes räkning, uppmärksammades i Ystad Allehanda den 8 dec. 09

Här finns också en länk till en artikel om idrottsföräldrar från Kvällsposten/Expressen den 19 dec.09

 

I november avslutades utbildningsinsatsen på Runstyckets förskola i Malmö.

Tack för all inspiration och goa diskussioner under hösten!

Såhär skrev personalen om utbildningen.

 

Positivt Ledarskap fick uppdrag i Trelleborg för första gången.

Två kompetensutvecklings dagar upplevde pedagogerna såhär

.

Över 600 föräldrar har anmält sig till föräldraföreläsningarna i stadsdelen Limhamn/Bunkeflo v. 45.

De tilltänkta lokalerna räcker inte. Arrangörerna i stadsdelens Folkhälsogrupp har på bästa sätt löst problemet genom att byta lokaler, samt att erbjuda fler föreläsningstillfällen. Det blir föreläsningar den 3, 5, 12 och 19 november. Ändringarna meddelas via respektive skola. 

 

Barns självkänsla och Positivt Ledarskap är en av programpunkterna

på konferensen Elevhälsa börjar i klassrummet i Malmö den 9 nov.

Medverkar gör bl.a  Lars H Gustafsson och arrangörer är Hitta stilen,

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Malmö stad samt

Riksförbundet Hem och skola.  Länk till inbjudan

 

Positiv självkänsla och positivt ledarskap i förskola och skola är en av höstens utbildningsdagar. Ett samarrangemang mellan

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Malmö stad, inom ramen för processen Hälsofrämjande skolutveckling. 

Länk till inbjudan

 

Under hösten fortsätter verksamheten med

kompetensutvecklingsdagar för pedagoger, föräldraföreläsningar

samt ett par utbildningsomgångar för pedagoger i diskussionsmaterialen

”Positiv Självkänsla” och ”Förskoleföräldrar” . 

Våren -09

Alla som ansvarar för förskoleverksamhet,

eller arbetar med folkhälsofrågor och prevention är välkomna till

presentationen i Malmö Stadshus den 29 maj 2009

Inbjudan och mer info här

En av Positivt Ledarskaps utbildningar utvärderad

av extern utvärderare från Lunds Universitet under hösten -08

Läs mer om utbildningen här.

Kursstart våren -09:

Kurs för tonårsföräldrar, skolbarnsföräldrar och förskolepersonal.

Se info under respektive länk.