Hem och skola i samverkan

       

        Skapa  forum för diskussioner om föräldrarollen

                             era föräldramöten.

Textruta: POSITIV SJÄLVKÄNSLA
     Ett föräldrastödsmaterial för skolans föräldramöten

                   Respekt & kommunikation		 Ansvar
     När jag blir respekterad	        Jag väljer hur jag agerar  
      lär jag mig, hur man              och mina val skapar
       respekterar andra.  	           konsekvenser.
 
       Fokusera det positiva        Delaktighet & förtroende     
     Jag blir mestadels bekräftad      Att vara med och påverka,
     för det jag kan, istället för      att få stöd och förtroende
        mina fel och brister	     att prova nya saker, ger mig 
		     självständighet, oberoende 
           Gränssättning             och tillfredsställelse
         Jag kan samarbeta,
         Jag anpassar mig genom
       rutiner, tydliga och konkreta 
           överenskommelser                       	
		                  
                                        

                                      


           © Positivt Ledarskap 2005

Ovillkorlig kärlek

Jag är älskad, oavsett hur jag ser ut

eller vad jag presterar

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK-gubbe2
 

 

 


 

 

 

               

 

                     

 

           Positiv Självkänsla materialet bygger på de sex rubrikerna ovan

                         som vardera utgör ett föräldramötes avsnitt.

 

 

  POSITIV SJÄLVKÄNSLA

 

Ø  är ett diskussionsmaterial till föräldramöten i skolår F-5.

 

Ø  Materialet innehåller en tydlig struktur och detaljerad

      handledning. Oh-bilder med påstående och frågeställningar

      som igångsättare samt en diskussionsuppgift

 

Ø  Varje avsnitt utgår från en praktisk barn/föräldrasituation

      grupptryck, läxläsning, läggning, utetider m.m.

 

Ø  Varje enskild förälder ges utrymme att

      tillsammans med andra eller på egen hand

      reflektera över eget och alternativa förhållningssätt.

 

Ø  Varje avsnitt sammanfattas och förtydligas med

      praktiska verktyg att använda i samspelet med barnet.

 

Ø  Varje avsnitt tar 30-90 minuter beroende på

      hur respektive skola väljer att lägga upp det.

 

Ø  Materialet är tillräckligt omfattande för att användas

      i mindre grupper vid eventuella fördjupningskurser.

 

 

 Diskussionsledarutbildningen:

-      vänder sig till dig som arbetar i skolan, f-5

-      ger en genomgång av materialet samt fördjupning med egna reflektionsmöjligheter runt de olika avsnitten

 -    är 3 halvdagar + ett uppföljningstillfälle

 

            Kursinnehåll.

       Vad är Positiv självkänsla

       Att bemöta och bekräfta

       Delaktighet och Förtroende

                 Kommunikation

                 Ansvar och Makt

        Tydliga vuxna – och gränser

          Samverkan förskola - hem

 Att handleda föräldrar i föräldrarollen

 

      

Efter avslutad utbildning för pedagoger upplevde:

 

96 %  att de fått bra eller mycket bra insikt i ämnet positiv självkänsla

96%   har fått bra eller mycket bra metoder för att stärka elevens självkänsla

91%   att det påverkat deras sätt att agera med eleverna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LÄS MER  om folkhälsoprojektet ”Positiv Självkänsla”

 i Limhamn-Bunkeflos stadsdelstidning från okt. 06