POSITIVT LEDARSKAP I FÖRÄLDRASAMTALET

 

Den här föreläsningen riktar sig till personal

inom skolvärlden.

Rektangel med rundade hörn: En kortare föreläsning för exempelvis arbetsplatsträffen 1,5 - 2 timmar.
 


Föreläsningens innehåll:

 

Vad behövs för att utveckla samarbete.

 

Professionellt bemötande
Kommunikation
Från konflikt och försvar till dialog och samspel

 

 

 

Kommentarer från utvärderingar:

 

Jag längtar redan efter min nästa klass.

Denna gången skall jag börja med föräldrarna på ett helt annat sätt.          Pedagog  Malmö

 

Jag trodde jag hade gjort allt för att nå föräldrarna,

ändå har jag fått många fler tankar och reflektioner idag.                  Gymnasielärare Malmö