POSITIV  SJÄLVKÄNSLA &

                  EFFEKTIV GRÄNSSÄTTNIG

         

            är ett inspirations/utbildnings föredrag om:

 

·   hur vi kan stärka elevens/barnets självkänsla

·   att vara förebild och ledare

·   att hantera konflikter, vardagsstrul och maktkamper genom:

·   effektiv gränssättning, kommunikation och respekt

 heldags /  halvdags utbildning

___________________________________________

 

 

Föreläsningen sätter spår.  En uppföljningsundersökning visade att:

98 %  hade fått bra inspiration i sin föräldraroll.

84%   hade fått bra verktyg för gränssättning

90%   av upplevde att det påverkade deras sätt att agera med barnen.

93%   praktiserade det

70%   av deltagarna upplevde positiva förändringar.

 

__________________________________________

 

Föreläsningen finns i fyra varianter

·   För förskoleföräldrar

·   För skolbarnsföräldrar  6-12 år

·   För tonårsföräldrar

·   För pedagoger och skolpersonal

·   Eller som en mix för såväl föräldrar och pedagoger

  _________________________________________

 

 

Personalen på Bäckaskolan i Trelleborg skrev följande kommentarer efter sina kompetensutvecklingsdagar

Läs utvärderingar.

 

Kommentarer från utvärderingar:

Detta ger  Kraft!      Förälder i Hjärup

Jag har fått mycket tänkvärt även i min yrkesroll som chef i vård och omsorg.   Förälder Malmö

Nu känner jag så stor lust över föräldraskapet,  Förälder, Lund

 

- Väldigt spännande ämne. Bra med  tydliga exempel,  Pedagog Malmö

- Tydlig, inspirerande föreläsning med bra flyt! Glädje och engagemang.  Pedagog Malmö

- Jag är nöjd med dagen. Både jag och arbetslaget kommer att ha glädje av denna dagen. Pedagog Höör