KOMPETENSUTVECKLING FÖR FÖRSKOLA & SKOLA

För mer info klicka på resp. utbildning

 
 


Föreläsningar/workshops

 

·        Entreprenörskap i skola och förskola

·        Som man frågar får man svar – utveckla ditt coachande förhållningsätt

·        Att må bra på jobbet – kurs i medarbetarskap med teamutveckling

·        Positiv självkänsla & effektiv gränssättning

·        Professionellt bemötande i föräldrasamtalet

·        Positivt Ledarskap i skolrestaurangen

 

Värdegrundsutbildning för arbetsplatsen och arbetslaget

·        Självkänsla & Värdegrund i Centrum

·        Att arbeta entreprenöriellt i förskolan

 

Skola och hem i samverkan - Utbildning till diskussionsledare

 

ett diskussionsmaterial om föräldrarollen för skolornas föräldramöten

 

ett diskussionsmaterial om föräldrarollen för förskolornas föräldramöten

 

 

BRA VAL – Arbetsmateriel

·        Ett arbetsredskap som används för att förändra negativa gruppbeteenden

 i en klass eller grupp.

 

Temadag för elever

 

 

Teamcoaching för arbetslag

·        Från grupp till team

 

Coaching för pedagoger/skolledare

·        För nya perspektiv och ny energi

Coachingsamtal ger möjlighet till, reflektion, självinsikt och inspiration

i din ledarroll.