HEM OCH FÖRSKOLA I SAMARBETE RUNT BARNEN

 

Oval: Isak vill inte äta. Hur skall jag göra? 

Oval: Alex säger nej 
till allt. Varför?
 

Oval: Maria vill inte lägga sig, hur skall jag göra?
 

 

 

 

 

 


          Oroliga, bekymrade, kanske osäkra föräldrar vänder sig till förskolepersonalen,

                i kapprummet eller vid gungan, för att få tips, råd och helst snabba svar.

           Det är inte enkelt att snabbt och kortfattat formulera sina tankar och funderingar

                          och samtidigt ge stöd och bekräftelse till föräldrarna.

          Frågorna lämnar kanske istället en känsla av otillräcklighet hos personalen.

 

 

                                                                                   Det finns inga snabba och enkla svar på frågorna.

Textruta: FÖRSKOLEFÖRÄLDRAR
Ett diskussionsmaterial för förskolans föräldramöten

  
  om:
 Positiv Självkänsla

del 1: Positiv förstärkning, att bemöta och bekräfta
del 2: Gränssättning och tydliga vuxna

En verktygslåda för föräldrarollen
 för att stärka samspelet
 mellan barn och föräldrar
                                             
                      © Positivt Ledarskap 2005
      Men det finns sätt att komma åt problematiken.

 

 

Textruta: Diskussionsmaterialet ”FÖRSKOLEFÖRÄLDRAR”
      
       Kan bli er inkörsport till:

Strukturerade inspirerande
diskussioner runt föräldrarollen.

Möjligheter för föräldrarna att diskutera tillsammans och byta erfarenheter

Med syfte att 

skapa gemensamt förhållningssätt, tydliga vuxna för ökad trygghet för barn och barngrupp
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM ”FÖRSKOLEFÖRÄLDRAR”

Ø  Materialet innehåller en tydlig struktur med handledning, teori, diskussionsuppgifter och oh-bilder.

 

Ø  Diskussionsuppgifterna berör praktiska föräldra/barn situationer som ex. läggning, måltider, tandborstning.

 

Ø  Varje enskild förälder ges utrymme att tillsammans med andra eller på egen hand reflektera över eget och alternativa förhållningssätt.

 

Ø  Varje avsnitt sammanfattas och förtydligas med praktiska verktyg att använda i samspelet med barnet.

 

 

UTBILDNING TILL DISKUSSIONSLEDARE

 

Diskussionledarutbildningen

-       vänder sig till dig som arbetar på förskola

-       ger en genomgång av materialet samt fördjupning med egna reflektionsmöjligheter runt de olika avsnitten

-       är 4 halvdagar + ett uppföljningstillfälle

 

Textruta: 
Kursinnehåll.
Vad är Positiv självkänsla
Att bemöta och bekräfta
Delaktighet och Förtroende
Kommunikation
Ansvar och Makt
Tydliga vuxna – och gränser
Samverkan förskola - hem
Att handleda föräldrar i föräldrarollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningen utvärderad hösten - 08:

genom Lunds Universitet avd. för socialmedicin och global hälsa

Läs utvärderingen här:

 

Såhär tyckte personalen på Runstyckets förskola i Malmö efter utbildningen,

 och det  och första föräldramötet. Läs här:

 

Personalen på Bäckagårds förskola skrev såhär om utbildningen i maj -10

 

Läs hur Vårberga förskola AB, Malmö arbetat med materialet

Sid. 10 – 12 i deras Kvalitetsredovisning

 

 

Röster från tidigare utbildningar: