Kurs för föräldrar

 

- få ökad självinsikt

- lär dig att bättre handskas med konflikterna,

-  bli medveten om dina ledaregenskaper

- utveckla ett förtroendefullt ledarskap

-  hitta glädjen i föräldraskapet

Kursen innehåller bl.a.:

·         Att vara förebild och ledare

·         Vad är självkänsla och hur stärker man den positivt.

·         Hur man bygger en förtroendefull relation till barnet/ tonåringen

·         Att hantera konflikter och vardagsstrul

·         Positiv gränssättning

·         Kommunikation - hur når vi varandra bäst?

·         Ansvar och makt – att hantera och delegera

·         Gränser och frihet - den svåra balansen

 

Kurserna startar inte längre regelbundet. Är ni en föräldragrupp som vill boka en kurs så hör av er.