ATT SKAPA POSITIV STÄMNING I KLASSEN

             - är en temadag för elever/elevgrupper som behöver ett nytt avstamp.

 

Om

·           Grupper och grupptryck.

·           Hur har vi det tillsammans?

·           Vad påverkar oss?

·           Hur väljer vi att vara mot varandra bra val/dåliga val?

·           Arbetshäfte med ”Vad valde jag på rasten?” reflektioner.

 

I upplägget ingår

Arbetshäfte till eleverna

ett föräldramöte med föreläsning/ information om projektet